De schaapsheuvel

Contactgegevens
Gegevens over de kudde
 • Ras:

  Mulles
  Scotich blackface
  Kempense heideschapen
  Enz

 • Aantal schapen:
Gegevens over het beheer
 • Begindatum voor het beheer: 15/12/2018
 • Einddatum voor het beheer: 01/12/2040
 • Soort beheer: Combinatie Herderen + Flexinetten + Vaste afsluitingen
 • Vergoeding voor het beheer: Vergoeding in overleg met opdrachtgever
Beheerregio

In deze regio wil deze herder of kandidaat natuurbeheer werken:
Vlaanderen, België