Dominique Van Erdeghem

Contactgegevens
Gegevens over de kudde
 • Ras:

  Suffolk: 10
  Kruislings: 10
  Vlaams Kuddeschapp: 5

 • Aantal schapen:
Gegevens over het beheer
 • Begindatum voor het beheer: 01/03/2017
 • Einddatum voor het beheer:
 • Soort beheer: Combinatie Flexinetten + vaste Afsluitingen
 • Vergoeding voor het beheer: Alleen tegen vergoeding
Beheerregio

In deze regio wil deze herder of kandidaat natuurbeheer werken:
regio Sint-Niklaas - Dendermonde