hugo o herder van het pajottenland

Contactgegevens
 • Contactadres: Schavolliestraat, Gooik, België
 • Telefoon / gsm: 0484204675
 • Email: famopy@hotmail.com
Gegevens over de kudde
 • Ras:

  45 laekense schaap
  35 vlaamse schaap
  30 swifter en kruising lammeren

 • Aantal schapen: 135
Gegevens over het beheer
 • Begindatum voor het beheer: 01/01/2017
 • Einddatum voor het beheer: 31/12/2017
 • Soort beheer: Combinatie Herderen + Flexinetten + Vaste afsluitingen
 • Vergoeding voor het beheer: Vergoeding in overleg met opdrachtgever
Beheerregio

In deze regio wil deze herder of kandidaat natuurbeheer werken:
Vlaams-Brabant, België