Jeroen Gadeyne

Contactgegevens
Gegevens over de kudde
  • Ras:

    Hoofdzakelijk zwartbles, mits enkele mooie begrazingsprojecten wordt de kudde uitgebreid met Vlaamse kuddeschapen

  • Aantal schapen:
Gegevens over het beheer
  • Begindatum voor het beheer:
  • Einddatum voor het beheer:
  • Soort beheer: Combinatie Flexinetten + vaste Afsluitingen
  • Vergoeding voor het beheer: Vergoeding in overleg met opdrachtgever
Beheerregio

In deze regio wil deze herder of kandidaat natuurbeheer werken:
West-Vlaanderen, België