Pieter Cabus

Contactgegevens
Gegevens over de kudde
  • Ras:
  • Aantal schapen: 30
Gegevens over het beheer
  • Begindatum voor het beheer:
  • Einddatum voor het beheer:
  • Soort beheer: Vaste Afsluitingen
  • Vergoeding voor het beheer: Alleen tegen vergoeding
Beheerregio

In deze regio wil deze herder of kandidaat natuurbeheer werken:
Vlaamse Ardennen