Stijn De Vroey

Contactgegevens
Gegevens over de kudde
  • Ras:

    Veluwse Heideschapen
    Ardense Voskop

  • Aantal schapen:
Gegevens over het beheer
  • Begindatum voor het beheer: 01/04/2018
  • Einddatum voor het beheer: 01/11/2018
  • Soort beheer: Combinatie Herderen + Flexinetten + Vaste afsluitingen
  • Vergoeding voor het beheer: Vergoeding in overleg met opdrachtgever
Beheerregio

In deze regio wil deze herder of kandidaat natuurbeheer werken:
Limburg, België