Demo-project ‘Schapenhouder zoekt rendabiliteit’

In het demo-project ‘ Schapenhouder zoekt rendabiliteit !’ is het de bedoeling de Vlaamse schapenhouders meer inzicht te verschaffen in de foktechnische en markt-factoren die de rendabiliteit van een slachtlamproducerend bedrijf beïnvloeden . Basisinfo wordt verzameld via een ruime bevraging van schapenhouders , via een inzicht in bestaande managementsprogramma’s en nadien volgt  de actualisatie van een rendabiliteitsmodel en ontwikkelen van een berekeningstool. Wisselwerking met de sector zal  lopen via discussiesessies, via beschikbaar stellen van een registratiepakket en via nieuwsbrieven, websites en studiedagen .   Doelstelling: In het demo-project ‘ Schapenhouder zoekt rendabiliteit !’ is het de bedoeling de Vlaamse schapenhouders meer inzicht te verschaffen in de foktechnische en markt-factoren die de rendabiliteit van een slachtlamproducerend bedrijf beïnvloeden . Inhoud, activiteiten :

 • Via een ruime bevraging een beeld krijgen van de foktechnische en bedrijfseconomische kengetallen die in de Vlaamse schapenbedrijven worden geregistreerd/gehanteerd en natuurlijk ook de mate waarin die kengetallen belangrijk zijn voor het maken van keuzes.
 • Het oplijsten van managementprogramma’s (inclusief eigen ontwikkelde programma’s) in de schapenhouderij en de nood aan specifieke pakketten.
 • Analyse van de huidige kosten– en opbrengstenstructuur op een aantal geselecteerde bedrijven om zo een beeld te krijgen van de spreiding van het arbeidsinkomen gekoppeld aan de manier van bedrijfsuitbating .
 • Actualisatie van het rendabiliteitsmodel (Calus, 1988) om onder de huidige productieomstandigheden de impact van foktechnische en marktfactoren op de rendabiliteit en het arbeidsinkomen te kunnen simuleren.
 • Ontwikkelen van een berekeningstool waarmee een schapenhouder voor zijn eigen bedrijf kan simuleren wat de impact van een bepaalde managementaanpassing kan zijn. Bijvoorbeeld om een beeld (productiekost versus verkoopsprijs) te krijgen wat het voor- of nadeel is om slachtlammeren 100 gram meer krachtvoeder per dag te geven. Of ook de impact te bepalen van bepaalde preventieve maatregelen (bv een vaccinatie).
 • Op basis van het rendabiliteitsmodel voor de schapenhouders de impact van resultaten en beslissingen op hun inkomen duiden.
 • Meer kennis verwerven omtrent de relatie tussen de manier van (al of niet kunstmatige) lammeropfok, de immuniteitsopbouw en latere prestaties (groei, ziekteweerstand…).
 • Via discussiesessies gekoppeld aan een relevant bedrijfsbezoek de schapenhouders bewust maken van de impact op de rendabiliteit van: ° de groei van de lammeren; ° de aanpak van de voeding; ° huisvesting en bedrijfsuitrusting; ° de gezondheidszorg: preventief en curatief; ° de slachtkwaliteit en de manier van vermarkten; ° het aantal verkoopbare lammeren;
 • Er zal aan de schapenhouders op basis van ervaring en bevindingen ook een registratiepakket aangeboden worden dat bruikbaar is voor de eigen bedrijfsregistraties.
 • De opgedane kennis zal vastgelegd worden in een reeks katernen die finaal in een map/brochure zullen gebundeld worden.
 • De schapenhouders en geïnteresseerden worden in de loop van het project op de hoogte gehouden via digitale nieuwsbrieven en via de websites van de partners. Het project wordt afgesloten met een wetenschappelijke studiedag.

  Doelgroep : Het project richt zich op alle Vlaamse schapenhouders, die meer dan 20 ooien hebben en zodoende toch enige vorm van rendabiliteit verwachten van deze bedrijfstak. Uiteraard zijn voorlichters, toeleveraars en andere betrokkenen en geïnteresseerden evenzeer welkom.

Downloads

Rendabiliteitsmodel Toelichting bij het rendabiliteitsmodel Bedrijfsregistratieformulier (lege excel) Bedrijfsregistratieformulier (voorbeeld) Toelichting bij bedrijfsregistratieformulier Nieuwsbrief 1 december 2015 Nieuwsbrief 2 Januari 2016 Nieuwsbrief 3 juli 2016 Nieuwsbrief 4 April 2017 Nieuwsbrief 5 mei 2017 Nieuwsbrief 6 mei 2017 Nieuwsbrief 7 juni 2017