Daar buiten loopt een schaap

Dit is een project dat typisch in een plattelandsgebied thuishoort. Op provinciaal niveau is dit niet haalbaar, er is trouwens geen enkel programma waar dit een plaats zou krijgen. Twee vorige streekgebonden Leaderprojecten van de VSH met vergelijkbare acties nl in de Westhoek (programmeerperiode 1994 – 2000) en in het Meetjesland (programmeerperiode 2001-2007) waren bijzonder succesvol en hebben in de betreffende regio voor de schapenhouderij heel wat in beweging gebracht. De VSH heeft derhalve ervaring met streekgebonden dieptewerking voor de schapensector.

Differentiatie advies beroepsmatige- en hobbyfokkers

Er zijn in de regio 550 gezinnen met schapen waarvan een 50-tal, gezien hun aantal dieren, het zuiver hobbymatige overstijgen. Er is in de ganse regio qua vorming en voorlichting al jaren geen initiatief te bespeuren. Gezien de dimensie-verschillen kunnen zoals gevraagd de verschillende activiteiten hetzij meer van toepassing zijn of aangepast worden naar de hobbyfokker, terwijl andere zich vooral naar de meer beroepsmatigen richten of moeten toelaten dat kleinere bedrijven via bvb beter organisatie van de afzet ademruimte krijgen om te groeien.

1. Professionaliseren van de schapenhouderij

 • We organiseren een zestal keer een praatcafé waar professionele schapenhouders en  hobbyfokkers komen luisteren naar praatgasten en  discussiëren over belangrijke onderwerpen.  Volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze praatcafé’s:
  – geboortehulp
  – gezondheidszorg en schmallenbergvirus
  – SEUROP, kwaliteit van het vlees
  – Natuurbeheer
  – Rendabiliteit
  – Graslandbeheer
  – Administratie
  – Autocontrole
 • We organiseren een praktijkdag omtrent klassering van levende en geslachte dieren.
 • We organiseren een demo-audit  bedrijfscertificatie voedselveiligheid (sectorgids FAVV).
 • We brengen geïnteresseerde beenhouwers en slagers samen voor een demonstratie van versnijden van lamskarkas. Door deskundig de karkassen te versnijden kan niet alleen aan de consument een kwalitatief hoogstaand product worden aangeboden. Een deskundige opleiding van beenhouwers en geïnteresseerden tijdens een tweetal avonden wordt gepland en kenbaar gemaakt via de sectorpublicaties.
 • We organiseren korte keten afspraken tussen kweker en beenhouwer. Dit zou een betere prijs opleveren voor de producent.
 • We gaan op prospectie  bij lamsvleesverwerkers en keuren hun vleeskwaliteit aan de hand van de SEUROP classificatie.
 • We creëren een nieuw product met lams– en schapenvlees.

2. Bevorderen van de korte keten

 • We brengen geïnteresseerde beenhouwers en slagers samen voor een demonstratie van versnijden van lamskarkas. Door deskundig de karkassen te versnijden kan niet alleen aan de consument een kwalitatief hoogstaand product worden aangeboden. Een deskundige opleiding van beenhouwers en geïnteresseerden tijdens een tweetal avonden wordt gepland en kenbaar gemaakt via de sectorpublicaties.
 • We organiseren korte keten afspraken tussen kweker en beenhouwer. Dit zou een betere prijs opleveren voor de producent.

 3. Commercialisatie van karkassen

 •  We gaan op prospectie  bij lamsvleesverwerkers en keuren hun vleeskwaliteit aan de hand van de SEUROP classificatie.
 • We creëren een nieuw product met lams– en schapenvlees.

4. Legaliseren van slacht

 •  We doen een marktonderzoek naar afzetkanalen van schapen te behoeve van het offerfeest.
 • We zetten een overlegstructuur op tussen allochtonen en schapenfokkers.
 • We realiseren een legale slachtvloer.

5. Natuur– en terreinbeheer met schapen

 • We bemiddelen in beheer van natuurgebieden en andere terreinen met schapen.
 • We organiseren een contactpunt vraag/aanbod beheer. Wie zijn terreinen beschikbaar wil stellen of wie graag aan begrazing wil doen, kan via ons in contact komen met schapenhouders of terreinbeheerders
 • ‘Rent a sheep’ voor particulieren. Heel wat gezinnen zijn vragende partij om hun ruime grasplein of speelweide in de zomer te laten begrazen, maar staan huiverig tov alle zorg die het zelf houden van schapen met zich meebrengt. Via dit project willen we bemiddelen via ‘rent a sheep’ tussen burger en schapenhouder.