Geïntegreerde aanpak van de gezondheidszorg bij schapen en melkgeiten

Dit ADLO-Project focust zich op gezondheidsproblemen (maagdarmwormen, coccidiose en leverbot) bij kleine herkauwers met buitenbeloop, namelijk schapen gehouden voor de vleesproductie en melkgeiten (zowel gangbare als biologische houderij). De worm- en leverbotproblematiek kan leiden tot grote problemen op het vlak van dierengezondheid en dierenwelzijn, en economische verliezen veroorzaken.

Doelstellingen van het project

Maagdarmwormbesmettingen vormen vanouds één van de belangrijkste problemen in de houderij van kleine herkauwers. Het is mede daardoor dat bijvoorbeeld melkgeiten in de regel niet op de weide gelaten worden, maar het jaar rond op stal blijven.

Dit ADLO-project wil veehouders helpen bij de aanpak van deze problematiek en heeft volgende directe doelstellingen:

  • de worm- en leverbotproblematiek sterk onder de aandacht brengen van de schapen- en geitenhouders;
  • de houders van kleine herkauwers via een enquête bij de problematiek betrekken;
  • in kaart brengen hoe de schapenhouders de wormbesmetting aanpakken in relatie tot het type grasland, type beheer (slachtlamproductie, landschapsbeheer, …);
  • demonstreren dat met een goede ontwormingsstrategie de bedrijfsverliezen kunnen worden beperkt en de rendabiliteit van de bedrijven kan worden verbeterd;
  • demonstreren van verschillende ontwormingsstrategieën;
  • creëren van een platform voor discussie, overleg en openheid rond het thema ‘wormen en ontwormen in de schapenhouderij’.

Communicatie met de schapenhouders

Over de looptijd van het project ontvingen de schapenhouders nieuwsbrieven met concrete informatie over het project en achtergrondinformatie over maagdarmparasieten.
Er zijn ook verschillende studienamiddagen gehouden voor de schapenhouders. Als locatie is telkens een bedrijf uit de proefgroep gekozen en komt de schapenhouder zelf aan het woord. Ter afronding van het project is ook een uitgebreide brochure samengesteld.

Gezondheidsproblemen melkgeiten in een breder kader

De melkgeitensector, zowel de biologische als de gangbare, is in het project niet vergeten. Hier zijn de gezondheidsproblemen in een breder kader bekeken. Op twee studienamiddagen werden enerzijds de opfokziekten van geitenlammeren toegelicht en anderzijds de frequent voorkomende infectieziekten bij volwassen geiten, en de interactie van de infecties met elkaar. Tijdens een levendige discussie konden de geitenhouders informatie uitwisselen.