Het schaap, partner op het platteland voor landschaps- en natuurbeheer

Enkele maanden terug werd in het kader va het Vlaams plattelandsbeleid het project ‘Het schaap, partner op het platteland voor landschaps- en natuurbeheer’ goedgekeurd. Promotor is de vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH), onze partners zijn vzw Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ), KU Leuven campus Geel en het Eigen Vermogen van INBO, het Instituut voor Natuur- en Bosbouwonderzoek. In dit project wordt aan de hand van 12 werkpakketten dieper ingegaan op de specifieke problematieken eigen aan beheer en worden voorstellen voor praktische beheersinstrumenten uitgewerkt. Er is ook aandacht voor dierengezondheid, dierenwelzijn en impact op de biodiversiteit.

Op 19 mei 2016 ging de studiedag ‘Het schaap, partner op het platteland voor landschap- en natuurbeheer’ door ter afsluiting van het project. Tijdens deze studiedag werden de bevindingen/resultaten van de tweejarige projectperiode samengevat en praktijkinformatie over landschap en natuur verstrekt. Download hieronder de presentaties:

Ecologische aspecten schapen en landschapsbeheer (Geert De Blust, INBO)
Dierengezondheid, ook een belangrijk aspect in landschapsbeheer (Eva Van Mael, DGZ)
Landschapsbeheer met schapen in Nederland (Philippe van der Grinten, Provinos Schapenadviesgroep)
Zijn economische aspecten in landschapsbeheer belangrijk? (Achiel Tylleman)
Natuur en landschapsbeheer met schapen. Overeenkomsten en modelcontracten (André Calus)