Uitnodiging infoavonden: ‘Hoe beschermen we onze dieren tegen de wolf ?’

De vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) en RCC-Belgium organiseren in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), met het Departement Landbouw en Visserij (L&V) en met het Wolffencing team (WFT) twee extra  informatievergaderingen in het recent uitgebreide wolvenrisico-gebied in Noord-Antwerpen, dit in samenwerking met de respectieve gemeentebesturen. Deze vergaderingen kaderen in het demo-project ‘De wolf: wees op je hoede! Een […]