Aanmelding herders en terreinbeheerders

Schapenhouders, herders, kandidaat terreinbeheerders, meldt U nu aan via de unieke beheersdatabank van VSH.

Natuur- en terreinbeheer door schapenbegrazing krijgt meer en meer aandacht.Het Agentschap Natuur en Bos (ANB), Natuurpunt, waterwegen, spoorwegen, havendiensten en provinciale wegendiensten, maar ook provincies , steden en gemeenten zijn geregeld vragende partij om schapenhouders te vinden , die hun dieren willen inzetten voor het uitvoeren van een beheersopdracht of gewoon om parken, bermen of terreinen te onderhouden.

Voor overheids-gerelateerde instellingen gebeurt de toewijzing van begrazingsopdrachten veelal via één of andere vorm van overheids-aanbesteding . Dan zoekt men veelal meerdere schapenhouders, die zich voor een opdracht kandidaat willen stellen.

De vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) vervult tot hiertoe  via de nieuwsbrieven en haar relaties een bemiddelende rol in het in contact brengen van terreinbeheerders en schapenhouders.

Via deze beheersdatabank, een nieuw initiatief, wil VSH deze bemiddelende rol beter structureren.

Aan de schapenhouders , die aan beheer willen doen , wordt de mogelijkheid geboden om zich te laten opnemen in het databestand.

De schapenhouder heeft daarbij de keuze of buitenstaanders rechtstreeks zijn gegevens kunnen inkijken (= open bestand) ofwel of enkel via de tussenkomst van de VSH zijn gegevens aan derden (bv gemeenten, die een begrazingsproject willen opstarten ) beschikbaar gesteld worden (= gesloten bestand).

In vele contracten voor begrazing is de woonplaats van de schapenhouder /herder belangrijk omwille van het toezicht, maar meestal vraagt men ook een minimaal aantal dieren en frekwent wil men met inheemse of specifieke (bv. Heideschapen) rassen werken. Uiteraard wordt ook het type beheer, dat men kan aanbieden,  gedefinieerd : herderen, begrazen achter verplaatsbare rasters, of met vast afsluitingen , enz.

Vandaar vragen wij de geïnteresseerde schapenhouders naar volgende gegevens :

  • Identiteit/woonplaats/contactgegevens
  • Aantal beschikbare dieren
  • Beschikba(a)r(e)  ras(sen)
  • Soort beheer , waarvoor men in aanmerking wil komen (al of niet herderen, …)
  • Is er een vergoeding gewenst ?
  • Wil men opgenomen worden in een open bestand (= voor iedereen inkijkbaar) of in een gesloten bestand (= enkel via bemiddeling VSH beschikbaar gesteld aan derden)?

Bij deze roepen wij alle schapenhouders-herders-kandidaat terreinbeheerders op om zich in het databestand in te schrijven. Zo creëren we een uniek en sterk Vlaams medium om natuur- en terreinbeheer verder te laten groeien.

afb8

 

Wilt U zich ook als herder of natuurbeheerder kenbaar maken?

Op zoek naar een herder of kandidaat natuurbeheerder?