Diergezondheid en bioveiligheid

Wie voedsel wil vermarkten via de korte keten moet er op toezien dat dat voedsel veilig en van goede kwaliteit is. Veilig voedsel begint bij het houden van gezonde dieren. De tijd waarin de dierenarts pas langskwam om zieke dieren te behandelen is definitief voorbij. Om allerlei redenen (denk aan dierenwelzijn, verminderen van het antibiotica gebruik, enz.) wordt het voor veehouders alsmaar belangrijker om maatregelen te nemen om uitbraken van dierziekten te voorkomen. Een goede planning is daarbij essentieel net zoals een goed contact met een vaste dierenarts.

Binnen ons project werd daarom volgende handleidingen uitgewerkt voor schapenhouders, geitenhouders, hertenhouders en dierenartsen om hen te ondersteunen in die gezondheidsplanning.

Alvast veel leesplezier gewenst!