Demonstratie-project : Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte): preventieve gezondheidszorg bij kleine herkauwers

  De laatste jaren worden de dierlijke sectoren geconfronteerd met uitbraken van dierziekten die negatieve gevolgen  hebben  voor  de  dieren  zelf,  de  bedrijfsvoering  en  het  bedrijfsresultaat,  en  leiden  tot  een verstoorde (en onzekere) m …

Klik hier voor meer info

Demoproject: Vooruit met de geit, het schaap en het hert! Marktkansen voor vlees van kleine herkauwers

Korte samenvatting: Dit project richt zich op acties ten bate van de beroepsmatige houderij van kleine herkauwers. Voor de schapenhouderij wordt de korte keten-aanpak gepromoot, voor de geitenhouderij wordt gezocht naar mogelijkheden om de bokjes af te …

Klik hier voor meer info

Demo-project ‘Schapenhouder zoekt rendabiliteit’

In het demo-project ‘ Schapenhouder zoekt rendabiliteit !’ is het de bedoeling de Vlaamse schapenhouders meer inzicht te verschaffen in de foktechnische en markt-factoren die de rendabiliteit van een slachtlamproducerend bedrijf beïnvloeden . Basisinfo …

Klik hier voor meer info

Het schaap, partner op het platteland voor landschaps- en natuurbeheer

Enkele maanden terug werd in het kader va het Vlaams plattelandsbeleid het project ‘Het schaap, partner op het platteland voor landschaps- en natuurbeheer’ goedgekeurd. Promotor is de vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH), onze partners zijn vzw Dierengezo …

Klik hier voor meer info

Demo-project ‘Veel geblaat maar (te) weinig wol’

Partners van dit ADLO-project zijn vzw Vlaamse Schapenhouderij (coördinator), de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) en DGZ. Directe doelstellingen van het project De wol en haar kwaliteits-, managements-, dierenwelzijns-, diergezondheidsaspecten onder …

Klik hier voor meer info

Geïntegreerde aanpak van de gezondheidszorg bij schapen en melkgeiten

Dit ADLO-Project focust zich op gezondheidsproblemen (maagdarmwormen, coccidiose en leverbot) bij kleine herkauwers met buitenbeloop, namelijk schapen gehouden voor de vleesproductie en melkgeiten (zowel gangbare als biologische houderij). De worm- en …

Klik hier voor meer info

Natuur- en landschapsbeheer met kleine herkauwers

De klassieke schapenhouderij, gericht op vleesproductie, is in onze contreien weinig rendabel. Anderzijds zijn er in de Vlaamse regio nogal wat gebieden en gronden die onderhouden moeten worden. Kleine herkauwers kunnen daarbij een belangrijke rol spel …

Klik hier voor meer info

Daar buiten loopt een schaap

Dit is een project dat typisch in een plattelandsgebied thuishoort. Op provinciaal niveau is dit niet haalbaar, er is trouwens geen enkel programma waar dit een plaats zou krijgen. Twee vorige streekgebonden Leaderprojecten van de VSH met vergelijkbare …

Klik hier voor meer info