Natuur- en landschapsbeheer met kleine herkauwers

De klassieke schapenhouderij, gericht op vleesproductie, is in onze contreien weinig rendabel. Anderzijds zijn er in de Vlaamse regio nogal wat gebieden en gronden die onderhouden moeten worden. Kleine herkauwers kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Terreinen onderhouden met kleine herkauwers: een goedkoper alternatief

De schapenhouderij gericht op lamsvleesproductie is in Vlaanderen zelden winstgevend: de gronden zijn erg duur en andere intensieve uitbatingsmogelijkheden zijn dan ook vaak interessanter.

In Vlaanderen zijn er echter veel openbare en private terreinen die onderhoud vergen. Denk maar aan parken, industrieterreinen, dijken… Bovendien zijn er nogal wat natuurgebieden bijgekomen die onderhouden moeten worden. Mechanisch onderhoud met eigen personeel of via loonwerk is een dure oplossing. Inzetten van kleine herkauwers kan een goed alternatief zijn.

Landschapsbeheer met schapen heeft in Nederland de laatste jaren een stevige voet aan de grond gekregen. Ook in Vlaanderen groeit de interesse langzaam. Zowel voor de terreinbeheerder als voor de schapenhouder zijn er nog veel praktische vragen omtrent deze nieuwe vorm van schapenhouderij. Het project ‘Landschapsbeheer met schapen’ had de bedoeling om informatie te verzamelen en zoveel mogelijk antwoorden te bieden.

Doelgroepen van dit project:.

  • Enerzijds zijn er de schapenhouders die op zoek zijn naar terreinen om kortere of langere tijd te kunnen begrazen.
  • Anderzijds zijn er de terreinbeheerders die op zoek zijn naar een beheersvorm die het best past.

Brochure:

Ter afsluiting van het project is een rijk geïllustreerde brochure samengesteld. Een gedrukt exemplaar kan besteld worden bij griet.dewaele@inagro.be.