Historiek

Historiek

De Vlaamse Schapenhouderij (VSH) heeft expertise op vlak van rentabiliteitsstudie en introduceren van rentabiliteitsverhogende technieken in praktijk opgebouwd. Zo werd aandacht besteed aan worpgrootte, groeisnelheid, bevleesdheid (SEUROP), verkoopprijs van lammeren, lammersterfte, voederkosten… (Calus, 1988). Een databank met gegevens over wegingen, lineaire beoordelingen, karkasclassificatie… werd aangelegd en staat ter beschikking om informatie voor dit project uit te putten.

Volgende projecten werden door VSH uitgevoerd:

 • Weegprogramma in opdracht van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, later in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Samen met de stamboekverenigingen en/of KHV. Jaarlijks – reeds ruim 10 jaar.
 • Programma karkasclassificatie (SEUROP) in opdracht van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, gedurende 5 jaar.
 • Programma lineaire beoordeling in opdracht van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, later Vlaamse Gemeenschap. Samen met de stamboekverenigingen en/of KHV. Jaarlijks – reeds ruim 10 jaar.
 • Uitwerken label ‘Pastorale’ voor slachtlammeren en realisatie van een jaarlijks promotieprogramma in het kader van de NDALTP, nu VLAM. Reeds meer dan 10 jaar.
 • Project ‘georganiseerde afzet van slachtlammeren’ op basis van de SEUROP-klassificatie en vooraf vastgelegde prijs, wekelijkse verzameling van slachtlammeren (1990-2000).
 • Wekelijks prijsmeldingssysteem voor slachtlammeren, erkend in het Europese netwerk. Reeds meer dan 10 jaar.
 • Leaderproject ‘Schapenhouderij’ Westhoek-Middenkust, 1997-2001. Organisatie van een

reeks demo’s, voorlichtingsvergaderingen en ondersteunende acties.

 • Leaderproject ‘Schaapjes op de Meetjes’ Meetjesland, 2003-2007. Met historische studie en inventarisatie van de huidige stapel, ontwerp van een permanente tentoonstelling, jaarlijkse schapendagen, diverse promotieacties en bemiddeling voorInzet van schapen in natuurzorg.
 • ADLO-project 2007-2009: ‘Natuur- en landschapsbeheer met kleine herkauwers; duurzaam bedrijfsmanagement en rendabiliteit’ uitgevoerd samen met DGZ en ZTC/K.H.Kempen.
 • ADLO-project 2009-2011: ‘Geïntegreerde aanpak van de gezondheidszorg bij schapen en melkgeiten’. Uitgevoerd samen met  DGZ, PCBT en K.H.Kempen.
 • ADLO-project 2011-2013 : ‘ Veel geblaat meer (te) weinig wol’ . In uitvoering samen met DGZ en Thomas More/KULeuven.
 • Leaderproject ‘ Daar buiten loopt een schaap’ , Tieltse Ommeland;  2010-2013. Aandacht voor infomomenten, nieuwe producten , afzetkanalen, en beheer privaat en openbare domeinen.