Persbericht : Opgepast voor een wolf in schapenvacht !!

De Minister en de natuurjongens willen wolven in Vlaanderen. De schapenhouder draait nu op voor de lasten en de kosten. De schapenhouderij, en bij uitbreiding de veehouderij, in Vlaanderen is de enige sector die de lasten (lees: verlies aan dieren, extra kosten, extra arbeid, confrontatie met dierenleed en stress) moet dragen omwille van de aanwezigheid van de wolf in Vlaanderen. […]

Demo-project Schapenhouder zkt rendabiliteit

Demo-project Schapenhouder zkt rendabiliteit

In het demo-project ‘ Schapenhouder zoekt rendabiliteit !’ is het de bedoeling de Vlaamse schapenhouders meer inzicht te verschaffen in de foktechnische en markt-factoren die de rendabiliteit van een slachtlamproducerend bedrijf beïnvloeden . Basisinfo wordt verzameld via een ruime bevraging van schapenhouders , via een inzicht in bestaande managementsprogramma’s en nadien volgt  de actualisatie van een rendabiliteitsmodel en ontwikkelen van […]