Praktijkdag Wolf 29 oktober

Hoe beschermen we onze dieren tegen de wolf? De vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) en RCC-Belgium organiseerden in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), met het Departement Landbouw en Visserij (L&V) en met het Wolf Fencing Team (WFT) een praktijkdag rond de wolf en hoe we onze dieren er tegen kunnen beschermen. Deze dag kadert in het demo-project ‘De […]

Uitnodiging infoavonden: ‘Hoe beschermen we onze dieren tegen de wolf ?’

De vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) en RCC-Belgium organiseren in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), met het Departement Landbouw en Visserij (L&V) en met het Wolffencing team (WFT) twee extra  informatievergaderingen in het recent uitgebreide wolvenrisico-gebied in Noord-Antwerpen, dit in samenwerking met de respectieve gemeentebesturen. Deze vergaderingen kaderen in het demo-project ‘De wolf: wees op je hoede! Een […]

Demo-project Schapenhouder zkt rendabiliteit

Demo-project Schapenhouder zkt rendabiliteit

In het demo-project ‘ Schapenhouder zoekt rendabiliteit !’ is het de bedoeling de Vlaamse schapenhouders meer inzicht te verschaffen in de foktechnische en markt-factoren die de rendabiliteit van een slachtlamproducerend bedrijf beïnvloeden . Basisinfo wordt verzameld via een ruime bevraging van schapenhouders , via een inzicht in bestaande managementsprogramma’s en nadien volgt  de actualisatie van een rendabiliteitsmodel en ontwikkelen van […]