Uitnodiging infoavonden: ‘Hoe beschermen we onze dieren tegen de wolf ?’

De vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) en RCC-Belgium organiseren in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), met het Departement Landbouw en Visserij (L&V) en met het Wolffencing team (WFT) twee extra  informatievergaderingen in het recent uitgebreide wolvenrisico-gebied in Noord-Antwerpen, dit in samenwerking met de respectieve gemeentebesturen. Deze vergaderingen kaderen in het demo-project ‘De wolf: wees op je hoede! Een kudde wolfproof beheren’.

Sinds 2018 is de wolf terug in Vlaanderen en naar verwachting zal hij er ook blijven, mede door zijn hoge beschermingsstatus.

Voor  iedereen,  die  dieren  houdt  in  de  wolvenrisico-zone,  en  dat  is  qua oppervlakte de helft van de provincie Limburg en één zesde van de provincie Antwerpen,  komt  het  er  dus  op  aan  maatregelen  te  nemen  om  zijn/haar dieren te beschermen.

Het  is  belangrijk  te  weten  hoe  je  jouw  weiden/percelen wolfproof  kunt afsluiten,  maar  evenzeer  om  te  weten  wat  je  moet  doen  als  er  toch  een wolvenaanval  is  met  schade  tot  gevolg  en  daarnaast  zijn  er  nu  twee subsidieregelingen  om  de  meerkosten  voor  het wolfproof  maken  van  uw weiden grotendeels te helpen dragen.

Om alle informatie in detail toe te lichten bent u van harte welkom op één van de informatieavonden die in het kader van dit project in september georganiseerd worden.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Voorstelling van het project (VSH, RCC-Belgium)
  • Wolfproof afsluiten: hoe doe je dat ? (WFT)
  • Wat te doen bij schade? (ANB)
  • Subsidiering van wolfproof-maatregelen bij particulieren en kleinschalige veehouders (ANB)
  • Subsidiering van wolfproof-maatregelen bij grootschalige veehouders (L&V)

U kunt deelnemen op één van volgende dagen:

  • Vrijdag 2 september.2022, 20u, OC ’t centrum, Dorpsstraat 73, 2960 Brecht
  • Vrijdag 9 september 2022, 20u, ’t centrum, Heidestatieplein 8, 2920 Kalmthout

Het is niet de bedoeling dat op deze informatieavonden discussie gevoerd wordt over de wolf als dusdanig. Het beschermen van de landbouw en hobbydieren is op deze avonden aan de orde. Hoe dit te doen en welke financiële ondersteuningen er zijn delen we graag met jullie mee.

Praktisch

Inschrijven voor deelname aan deze avonden kan via deze link.

Of stuur een e-mail naar info@vsh.be met vermelding van uw naam, mailadres, gsm-nummer en de plaats waar u wenst deel te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *