Demoproject: De wolf: wees op je hoede!

 

Een kudde wolfwerend beheren

De Europese grijze wolf werd op het einde van de 19de eeuw uitgeroeid in
België. Ook in de buurlanden verdween hij als gevolg van systematische
bestrijding. De laatste decennia steeg het bewustzijn over de
achteruitgang van onze biodiversiteit. Op Europees niveau leidde dat in
1992 tot de Habitatrichtlijn (92/43/EEC). Die richtlijn geeft de wolf de
status van beschermde soort in Europa. De wolf komt in onze regio’s aan
de top van de voedselpiramide en kan nuttig zijn in bestrijding van andere
soorten, die soms (over)last berokkenen. Denk daarbij bv. aan everzwijnen.
Maar spijtig genoeg doodt de wolf ook geregeld onze landbouwhuisdieren.
Onze dieren zijn niet geselecteerd om continu alert te zijn voor
aanvallers en zijn dan ook een gemakkelijke prooi.

Dit projectvoorstel heeft tot doel om vanuit de sector zelf veehouders
te sensibiliseren om maatregelen te nemen om veebedrijven wolfwerend te
maken. Om gedragenheid voor de aanwezigheid van de wolven in
Vlaanderen te creëren, is het voor veehouders belangrijk om vanuit de
diersector zelf info aangeleverd te krijgen. Daarnaast is het de bedoeling
om praktijkervaringen (= bijvoorbeeld mogelijke toepassingen om
bedrijven/weiden wolfwerend te maken) te sprokkelen en te delen met andere
veehouders. Ook zullen praktische problemen bij veehouders in het
wolvengebied (=kerngebied) worden verzameld om daarvoor concrete
antwoorden te zoeken.